Joc Pečečnik dobil zeleno luč, da oživi legendarni stadion za Bežigradom!

22.4. 2017 od  
V kategoriji Novice

Comments Off on Joc Pečečnik dobil zeleno luč, da oživi legendarni stadion za Bežigradom!

Vir: ekipa24.si

Agencija RS za okolje (Arso) je v ponovnem postopku danes izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka, so zapisali na spletni strani agencije. Soglasje so izdali, potem ko je upravno sodišče aprila lani odpravilo odločbo, s katero so soglasje zavrnili zaradi prekomernega obremenjevanja s hrupom v času gradnje.

Kot so še zapisali na Arsu, je družba Bežigrajski športni park z zadnjo dopolnitvijo poročila o vplivih na okolje odpravil prekomerno obremenjenost s hrupom med gradnjo s podaljšanjem časa gradnje in uporabo strojev z nižjo zvočno močjo.

Agencija je v izreku okoljevarstvenega soglasja predpisala tudi projektne in okoljevarstvene pogoje glede časa obratovanja, varstva zraka, varstva voda in ravnanja z odpadki. Določili so tudi pogoje glede varstva pred hrupom in vibracijami, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, kulturne dediščine, varstva krajine in prometne varnosti.

Sodišče je aprila lani odločbo odpravilo, ker stranka ni imela možnosti izjasnitve do navedb stranskih udeležencev v postopku. Arso je v ponovljenem postopku stranko ter stranske udeležence v postopku seznanila z vsemi dejstvi ter jim dala možnost izjasnitve. Pri svoji odločitvi je upoštevala vso prejeto dokumentacijo v času trajanja postopka. Pripombe in mnenja drugih organizacij ter stranskih udeležencev je upoštevala v obliki pogojev oziroma se do njih opredelila v obrazložitvi odločbe, so še zapisali.

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja bila le ena od dveh velikih ovir na poti do gradbenega dovoljenja. Druga je zemljišče med stadionom in Fondovimi bloki, ki ga je občina vložila v projekt in za katero že od konca leta 2009 teče postopek na sodišču. V njem naj bi odločili, ali je zemljišče res last občine in ali gre za pripadajoče zemljišče, kot trdijo stanovalci Fondovih blokov.

Projekt prenove Plečnikovega stadiona sicer predvideva ohranitev zgodovinskih elementov stadiona, kot jih je zasnoval Plečnik, novi objekti pa bodo fizično in programsko ločeni od obstoječih.